41-813 Zabrze

ul. Kruczkowskiego 39

tel/fax +48 32 232 8234

mail: elbit@mainka.com.pl

Instrukcje i aplikacje (download)
Koncentratory danych
Cennik koncentratorów.


  Obowiązuje w roku 2013

Symbol modułu

Skrócony opis modułu Cena
PQ32 Procesor sterujący (z oprogramowaniem podstawowym)
     cykl pracy (standardowy) - 10 msek
     zegar czasu rzeczywistego
     archiwum danych analogowych i licznikowych
     prędkość transmisji 1200...115200 bd
2500 zł
EX8 Moduł rozszerzenia (dla 8 modułów)   500 zł
AI2 16 wejść analogowych z wzajemną izolacją galwaniczną
     rozdzielczość 0,1 %, dokładność 0,2 %
1500 zł
AI2M 16 wejść analogowych multipleksowanych
     izolacja galwaniczna wejścia - sterownik
     rozdzielczość 0,1 %, dokładność 0,5 %
1200 zł
AO1 8 wyjść analogowych 4..20 mA
     sygnalizacja uszkodzenia linii
1500 zł
DI4 32 wejścia dwustanowe z izolacją galwaniczną
     sygnalizacja optyczna stanu każdego wejścia
    aktywny biegun ujemny
  800 zł
DI4K 32 wejścia dwustanowe z izolacją galwaniczną
     sygnalizacja optyczna stanu każdego wejścia
    aktywny biegun dodatni
 800 zł
DI8 64 wejścia dwustanowe z izolacją galwaniczną
    aktywny biegun ujemny
1000 zł
DI8K 64 wejścia dwustanowe z izolacją galwaniczną
    aktywny biegun dodatni
1000 zł
LI4 32 wejścia impulsowe z izolacją galwaniczną
     sygnalizacja optyczna stanu każdego wejścia
     wykrywanie i sygnalizacja uszkodzenia linii
     aktywny biegun dodatni
1000 zł
DO4 32 wyjścia dwustanowe (tranzystorowe)
     wyjścia typu OC 30V/200 mA
     sygnalizacja optyczna stanu wyjścia
900 zł
KKD Kaseta koncentratora - EURO 6U, magistrale MKD/MKS
     kaseta przewidziana na 16 modułów + zasilacz
900 zł